Format strony A4

Tekst na stronie A4 powinien być sformatowany następująco:

  • Czcionka – Times New Roman
  • Wielkość czcionka – 14
  • Odstęp między wierszami (interlinia) – 1,5