Głosu do spotu użyczyła Karolina, której demo oraz inne nagrania znajdziesz w banku głosów.

Neosine forte