Aflofarm nesoine forte – nowy spot Karoliny

Głosu do spotu użyczyła Karolina, której demo oraz inne nagrania znajdziesz w banku głosów. https://www.youtube.com/watch?v=QIfGvBmZuX0 Neosine forte