Monika i Adrian Perdjon podczas nagrania spotów dla Polskiego radia w Chicago

Zrealizowaliśmy kolejne nagranie dla Virrage Images Inc. To 4 spoty radiowe dla Polskiego radia w Chicago. Bardzo zabawne scenki z [...]